Zsyp do gruzu to jeden z podstawowych elementów zaplecza budowlanego. Głównym przeznaczeniem zsypów do gruzu jest bezpieczny, szybki oraz czysty transport gruzu oraz śmieci budowlanych bezpośrednio do kontenerów lub pojemników usadowionych przy wylocie zsypu. Obecnie zsypy budowlane do gruzu mają dużo szersze zastosowanie: można je zastosować do:

  • zsypywania zboża
  • zsypywania węgla
  • zsypywanie urobku w kopalniach
  • zsypywania piasku
  • zsypywania śmieci
  • zsypywania śniegu z dachów
  • rozbiórki dachów
  • inne według koncepcji klientów